زندگی مسابقه نیست،

        زندگی یک سفر است

               و تو آن مسافر باش که در هر گامش ترنم خوش لحظه‌ها جاریست

 

 

زندگی فرصت بس کوتاهیست...

                           تا بدانیم که مرگ...

                               آخرین نقطه پرواز پرستو ها نیست..

                                                            مرگ هم حادثه است...

                                  مثل افتادن برگ که بدانیم پس از خواب زمستانی خاک...

                                                                نفس سبزبهاری جاریست

 

/ 0 نظر / 11 بازدید