به نام حضرت دوست

*********************

رمضان، ماه بی دلی جان

رمضان، ماه گامهای عاشق رهسپار

رمضان، ماه اشکهای چشم در سجده‌های الهی

رمضان، ماه نورانی خدا،

ایام توبه و توجه به پرودگار فرا رسید.

از دور صدای ربنا می‌آید

آوای خوش ، خـــــــــدا ، خـــــــــــدا می‌آید

 

/ 0 نظر / 12 بازدید