اگر جزو افرادی هستید که پیام کوتاه را جزو لاینفک زندگی روزانه می دانید...

 بار روشی را به شما آموزش می دهیم که با استفاده از آن بتوانید پیام های کوتاه تلفن همراهتان را به گروهخاصی از مخاطبین خود ارسال کنید.

ابتدا با استفاده از روش زیر باید یک گروه از مخاطبین خاص را ایجاد کنیم. بعد از باز کردن لیست مخاطبین خود بهبرگه دوم بروید و در آنجا گزینه Option را انتخاب کنید سپس قسمت New Group را انتخاب کنید و نامی برایگروهی که ایجاد کرده اید برگزینید.

گروهی را که درست کرده اید باز کنید و در آن جا Add members را در منوی Option انتخاب کنید و شماره هایمورد نظرتان را در این قسمت وارد کنید. برای فرستادن پیغامی خاص به تمام افراد آن گروه گزینه Option راانتخابکنید و سپس گزینه Add Recipient را باز کنید. پس از آن به برگه لیست دوم مخاطبان بروید و در آنجا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید و پیغام خود را برای آنها بفرستید

در تلفن های همراه امکانی به نام شماره گیر سریع وجود دارد. اگر شماره ای را بر روی سیم کارت ذخیره کنید

محل ذخیره آن شماره در حافظه سیم کارت کد شماره سریع همان شماره نیز بود. برای مثال اگر شما شماره یمنزلتان را در محل 2 از حافظه سیم کارت ذخیره کرده بودید با نگه داشتن کلید 2 به طور خودکار شماره منزلتانگرفته شد. حال شما می توانید کد مورد نظر را یه عنوان یک شماره در شماره گیر سریع تلفن تان ضبط کنید.

مثلا همین کد انتقال مکالمه که در بالای صفحه گفته شده را در محل 8 حافظه ضبط کنید. حال هر وقت قصد داشتید موبایل خود را دایورت کنید فقط کافی است کلید 8 را فشرده نگه دارید تا تلفن تان به شماره مورد نظر دایورت شود

در تلفن های همراه امکانی به نام شماره گیر سریع وجود دارد. اگر شماره ای را بر روی سیم کارت ذخیره کنید

محل ذخیره آن شماره در حافظه سیم کارت کد شماره سریع همان شماره نیز بود. برای مثال اگر شما شماره ی منزلتان را در محل 2 از حافظه سیم کارت ذخیره کرده بودید با نگه داشتن کلید 2 به طور خودکار شماره منزلتان گرفته شد. حال شما می توانید کد مورد نظر را یه عنوان یک شماره در شماره گیر سریع تلفن تان ضبط کنید.

مثلا همین کد انتقال مکالمه که در بالای صفحه گفته شده را در محل 8 حافظه ظبط کنید. حال هر وقت قصد داشتید موبایل خود را دایورت کنید فقط کافی است کلید 8 را فشرده نگه دارید تا تلفن تان به شماره مورد نظر دایورت شود.نیشخند

/ 0 نظر / 13 بازدید