راه حل آسان برای پارتیشن بندی:

ویندوز XP را از طریق سی دی ویندوز بالا آورده طبق گفته های قبل وقتی که پس از طی مراحلی به قسمتی رسیدید که اسامی تمامی درایوهای شما را نوشته است(برای انتخاب درایوی برای نصب ویندوز) ، بر روی درایو مربوطه رفته و d را زده تا پارتیشن مربوط به آن درایو پاک شود.  به این طریق که پس از زدن d پیامی می آید که شما برای پاک کردن پارتیشن می بایست L را فشار داده و یرای برگشتن به مرحله قبل( جهت انصراف) ESC را فشار می دهید. به عبارت دیگر تبدیل فضای با پارتیشن به فضای بدون پارتیشن. شما برای اینک بتوانید تغیر حجم تمامی درایو های خود

  ( پارتیشن ها ) را بدهید و یا اینکه تعداد پارتیشن ها را تغیر دهید می بایست از آخرین درایو خود شروع کنید و از آخر تک به تک را پاک کنید تا آنجا که هیچ پارتیشنی نداشته باشید. دکمه c ( برای ایجاد پارتیشن بر روی فضای بدون پارتیشن ) را برای ایجاد پارتیشن فشار می دهید و سپس مقدار فضای در نظر گرفته شده برای اولین پارتیشن را که همان درایو C شما می باشد را نشان می دهد که کل هارد شما را به آن اختصاص داده است که شما برای تعلق دادن مقداری از هارد خود به آن پارتیشن می بایست عدد اولیه را پاک کنید و عدد دلخواه خود را بنویسید و سپس اینتر بزنید. به این طریق اولین پارتیشن شما یا درایو Cشما ساخته شده است. شما برای ساختن پارتیشن های دیگر بر روی فضای بدون پارتیشن ( بدون اسم ) رفته و c را فشار دهید و سپس یا کل هارد و یا مقداری از آن را در اختیار این پارتیشن جدید می دهید و سپس اینتر را می زنید. شما بعد از ساختن هر درایو یا پارتیشن می بایست چه برای نصب ویندوز و چه برای وارد شدن به آن درایو

قبلاً یا در همان لحظۀ وارد شدن آن را فرمت کنید در غیر این صورت نمی توانید وارد آن شوید.

نکته: شما چه از آخر و چه از اول می توانید هر پارتیشن را Delete کنید با این تفاوت که شما اگر از وسط یا از اول پارتیشن را پاک کنید فقط می توانید همان مقدار فضای اولیه پارتیشن را به چند قسمت کوچکتر تقسیم کنید و همچنین به طور حقیقی نمی توانید جای پارتیشن ها را عوض نمایید.

    فقط نظر بدهید

/ 0 نظر / 12 بازدید